reklama

Celý obsah článku


 -Kauza týmu HC Kometa (vloženo 17.11. 2016) 
Vyjádření ze strany vedení soutěže ŠHL k celé vzniklé záležitosti s týmem HC Kometa.

Byly prokázány celkem tři případy, ve kterých se tento tým dopustil porušení pravidel. Jednalo se o tyto prohřešky proti pravidlům: Bod 4.p) – minimální počet hráčů k zahájení utkání ze strany Komety nebyl naplněn v zápasech č. 42 a č. 44, kdy soupeřem Komety byly týmy HC Šneci Újezd a HC Válec Olomouc. Třetí případ nastal v utkání č. 4 proti týmu HC Sršni, kde se jednalo o neoprávněný start hráče bod 9.c)

Stávající pravidla hovoří v této souvislosti ohledně udělení pokut a trestů zcela jasně a měly by být dle zmíněných bodů následující: V prvních dvou případech kontumace zápasu v poměru 5:0 ve prospěch soupeřů bez započítaných jakýchkoliv statistik na obou stranách. Finanční pokuta ve výši 6000 Kč + odečet 9 bodů z tabulky za každý zápas zvlášť pro proviněný tým. Ve třetím případě kontumace zápasu v poměru 10:0 (původní výsledek byl 10:2), statistiky zůstávají započítané + odečet 3 bodů z tabulky. Celkově by to tedy pro tým HC Kometa znamenalo finanční postih ve výši 12000 Kč + odečet 21 bodů z průběžné tabulky. Záporné bodové hodnoty se přenášejí i do dalších ročníků.

Za těchto okolností by to znamenalo pro tým HC Kometa doslova likvidační postup, kdy by se z těchto uvedených následků vzpamatovávali ještě několik dalších sezón (co se bodů týče). Nehledě na to, že by zřejmě nebyli ani schopni a ochotni takovouto finanční pokutu uhradit. Tudíž by jim byla následně pozastavena činnost, na všechny jejich hráče z aktuální soupisky uvaleno embargo s doživotním působením v lize dokud by nebyl z jejich strany tento dluh v plné výši uhrazen. V takovémto případě by postrádalo smysl i jejich podmínečné vyloučení a výsledkem by bylo v podstatě to samé, co jsem svým způsobem již učinil. Tedy jejich samotné vyloučení ze soutěže.

Na základě těchto uvedených skutečností a faktů vyplývajících z daných pravidel a také v důsledku toho, že po důkladnějším prozkoumání a rozboru kdy došlo k pochybení více účastníků současně najednou tj. všech zainteresovaných stran, které se na tom všem svým způsobem podíleli a nesou také jistou míru viny, došlo vedení soutěže k tomuto závěru:

Jelikož není možné dle stávajících pravidel potrestat kompletně všechny zainteresované současně najednou v rozumné míře a s objektivním pohledem na věc, rozhodlo se v této souvislosti vedení ligy uplatnit tučně psané právo na konci pravidel, které je nadřazeno všem ostatním bodům. Na jeho základě a po vzájemné domluvě (shodě) obou vedoucích soutěže jsme dospěli k tomuto rozhodnutí:

Týmu HC Kometa se kontumují všechny 3 zápasy, ve kterých se dopustili porušení pravidel. V případě neoprávněného startu hráče v zápase proti Sršňům v poměru 10:0 se započítanými statistikami. V případě nesplnění minimálního počtu hráčů pro zahájení utkání proti Šnekům a Válci v obou případech 5:0 bez započítaných statistik. Finanční postihy se udělují následovně: Týmu HC Kometa 500 Kč za každý zápas, ve kterém se dopustili prohřešku. Celkem 1500 Kč. Týmům HC Válec Olomouc a HC Šneci Újezd každému 500 Kč za spoluúčast na podvodu. Tým HC Sršni zůstává bez postihu – ničeho se nedopustili – nelze nijak trestat. Rozhodčí zaplatí finanční pokutu ve výši 500 Kč s následným opětovným proškolením s interními pravidly ligy v rozdílech mezi amatérskou soutěží a ČSLH, které se týkají výhradně řízení a posuzování zápasů. Bodové postihy se Kometě do záporných hodnot odečítat nebudou. Všechny ostatní jejich dosažené výsledky a zápasy zůstávají platné tak, jak byly odehrány, jelikož se v nich žádné další porušení pravidel neprokázalo. Dále pak se Kometě uděluje podmínečné vyloučení týmu ze soutěže. V případě zjištění jakýchkoliv dalších porušení pravidel budou s okamžitou platností trvale vyřazeni z ligy. Podmínečný doživotní zákaz působení ve vedoucích funkcích a v samotné soutěži se uděluje i oběma současným vedoucím týmu HC Kometa (Krejčí Petr, Denev Stanislav), kteří jsou za vystupování a jednání svého týmu plně odpovědní.

Termín pro uhrazení stanovených pokut a sankcí pro všechny zainteresované je k 1.12.2016

V případě, že někdo nebude mít po tomto datu uhrazen svůj dluh, nebude moci nadále pokračovat v soutěžních utkáních. Bude mu okamžitě pozastavena další činnost pod podmínkou vyloučení týmu ze soutěže.

Toto rozhodnutí nabývá okamžitou platnost, je konečné, definitivní a neměnné. Nelze ho nijak rozporovat ani se proti němu odvolat. Viníci musí přijmout svůj trest za podíl a spoluúčast za své jednání v rozporu s danými pravidly ligy a následném rozhodnutí obou vedoucích soutěže.


V této souvislosti, kdy se prokázala jistá nefunkčnost a rozpory si navzájem v určitých bodech pravidel a jejich vysvětlení, které není na první pohled jasně zřejmé a určující, kdy se dají vyložit vícero způsoby se vedení soutěže rozhodlo pro jejich celoplošnou úpravu, rozsáhlejší obměnu, regeneraci a definici. Vzhledem k obrovské časové náročnosti na toto nejchoulostivější téma, kterým jsou právě pravidla jakožto nejdůležitější článek celé organizované soutěže, která určují celý chod a vývoj, že se tento krok uskuteční až po skončení probíhajícího ročníku. Za stávajících podmínek v době rozjeté soutěže není pro uskutečnění těchto operací dostatečný prostor, klid a hlavně čas.

Do té doby se bude soutěž i nadále posuzovat a řídit dle stávajících pravidel s tím, že pokud dojde k jakémukoliv dalšímu závažnějšímu problému v souvislosti s porušením pravidel, bude se opět aplikovat individuální přístup a postup ze strany vedení soutěže. Kdy se po vzájemné domluvě a shodě obou vedoucích ligy vynese konečný verdikt a rozsudek.

Za vedení soutěže sepsal:

Karel Dohnal

Kniha návštěv

Dnes vloženy: 0 článků

Aktuální výsledky

Zobraz informace k utkáníBeery-Sifoni3:1

Nejbližší zápasy

So 11.12. od 19:30|Uničov
Draci vs Stars
Ne 12.12. od 18:15|Uničov
Šneci vs Sršni
Ne 12.12. od 19:45|Uničov
Sifoni vs Schwarzbach

Anketa

Aktuální pořadí

Mužstvo  Zap  B 
1 Kódl Team 8 24
2 HC Sifoni Mohelnice 8 19
3 HC Stars Prostějov 8 16
4 HC Demons 8 13
5 SK Rájec 8 10
6 HC Schwarzbach 9 9
7 HC Béci Prostějov 8 9
8 Beery Penguins 9 9
9 HC Sršni 8 7
10 HC Draci Libina 6 7
11 HC Šneci Újezd 8 3

TOP 5 nej

Jméno Tým  Z  G+A  B 
DohnalKOT838+1654
NovotnýKOT814+1428
ZapletalKOT84+1216
KrejčíSTR813+215
LukasRAJ89+615
ŠHL na facebooku
reklama2